Tilmelding & eksamen

Tilmelding til undervisningsforløbet sker via universitetets selvbetjening i perioden 1.-30. juni. Husk det!

Som noget nyt tilmeldes man samtidig automatisk eksamen. Her vil der være en række valgmuligheder med forskellige ECTS-point, så hold hovedet koldt og din studieordning inden for rækkevidde.

Hvis du er i tvivl vedr. tilmelding eller har spørgsmål til merit-overførelser i forbindelse med dette fag, så kontakt studievejleder Sara Badstue Larsen, der er ansat i hele juni måned til at hjælpe med dette. Sara kan kontaktes via First Class.

Eksamenskoordinatorene har skrevet en vejledning vedr. den ny tilmeldingsordning, som vi har kopieret her.

Alt efter hvilken eksamen, du tilmelder dig, er der forskellige eksamensordninger, hvilket fremgår af studieordningen. Dog er der i de fleste tilfælde tale om frie skriftlige hjemmeopgaver, hvor der "ved bedømmelsen lægges vægt på, i hvilket omfang den studerende:

  • demonstrerer kendskab til relevante tekster, teorier, metoder og positioner inden for det valgte emne
  • viser analytiske færdigheder og teoretisk refleksion
  • arbejder selvstændigt og kritisk med fokuserede problemstillinger inden for det valgte emne
  • arbejder reflekteret med sin egen faglighed ved at videreudvikle denne i en specialisering og/eller kombination den med andre fagligheder"
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License