Kursusbeskrivelse

Forløbet introducerer til Kinas nyere og aktuelle kulturliv.
Hovedvægten vil ligge på samtidskunst, arkitektur og byplanlægning, men der vil også indgå orienterende forelæsninger om litteratur, drama og musik. Forløbet undersøger samtidskulturen som den udfolder sig i Kinas største og mest vækstprægede byer i dag - Beijing, Shanghai, Hong Kong/Shenzhen og Guangzhou - og inddrager desuden traditionel kinesisk kultur (klassisk og kommunistisk) i det omfang, det er en forudsætning for at forstå nutiden.

Et centralt element i forløbet vil være en studierundrejse til Beijing og Shanghai af ca. 10 dages varighed hen over efterårsferien, hvor vi får rig mulighed for at opleve en række forskellige facetter af Kinas kulturliv på nært hold. Det vil selvfølgelig være muligt at følge undervisningsforløbet uden at deltage i studieturen.

Kurset vil forme sig som en blanding af forelæsninger, dialogbaseret undervisning - især i første del af kurset, hvor der må forventes en del læsning fra de studerende side - samt sideløbende gruppe-workshops under vejledning, hvor de studerende går i dybden med særlige problemstillinger/analyser alt efter individuelle interesser inden for feltet. Der er således ikke traditionelle studenteroplæg, men der forventes aktiv studenterdeltagelse gennem hele semesteret, og alle workshops fremlægger deres resultater på et dags-seminar mod slutningen af forløbet.

Forløbet henvender sig primært til kandidatstuderende på Æstetiske Fag, men studerende fra andre fag og institutioner er velkomne til at deltage og forfølge kursets emner med udgangspunkt i deres egen faglige optik.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License