Undervisningsforløbet
Yang.jpeg

NY KUNST OG KULTUR I KINA, efterår 2008

KA-Valgfag, Institut for Æstetiske Fag (10, 15 eller 20 ECTS)

Undervisere: Lotte Philipsen og Anders Troelsen
Tidspunkt: Onsdage kl. 8-11 (første gang 3. sep.)
Lokale: 116 på Kasernen

Kursusbeskrivelse
Litteratur
Tilmelding & eksamen
Semesterplan
Undervisningsnoter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License