Deltagere på studieturen

Vi bliver i alt 19:

Anders Terkel Troelsen (underviser)
Lotte Philipsen (underviser)
Lise Lotte Mortensen (inspektør på ARoS)
Henrik Kaare Nielsen (lektor på ÆK)
Karen Johnsen
Lise Bøgh Sørensen
Kim Sandra Rask
Ida Emilie Hansen
Nina Lund Mogensen
Iben Skov Lehnert
Kathrine Svanum Andersen
Søren Mogensen Larsen
Sima Ann Nomberg Przytyk
Pernille Rom Bruun
Ann Louise Holm Jensen (m. afbestillingsforsikring)
Martin Røes
Jakob Vengberg Sevel
Ingeborg Christiane Hau (m. afbestillingsforsikring)
Mirjam Joensen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License